Vision og værdier

To afslappede seniorer
Seniorvejen kan hjælpe dig med at vække de slumrende kræfter til live

Vision
Hjemmesidens opgave er
-At informere kommende kursusdeltagere om aktuelle kursustilbud. Se Tilbudsvifte
-At orientere og diskutere relevante nye tiltag på seniorområdet. Se Blog
-At stille viden til rådighed for nye og tidligere brugere af Seniorvejens forskellige tilbud. Se Nyttige Hjemmesider. Gode bøger til inspiration.

Klik på relevant link og få mere information om hjemmesides indhold.

Værdier
Jeg tror på, at alting er muligt for dig. At du ikke er bange for noget og at du kan opnå forandring ved at forpligte dig på målet.

Jeg tror på, at det enkelte menneske har en række uudnyttede muligheder, formet af drømme, evner og erfaringer. Disse uudnyttede muligheder kan vækkes til live og realiseres, når det rette tidspunkt indtræder. Et sådant tidspunkt kan være ved overgangen fra arbejdsliv til fritidsliv.

Seniorvejen kan hjælpe dig med at vække de slumrende kræfter til live.

Jeg tror på, at dit bevidste arbejde med egne værdier og præferencer, refleksion over egne kompetencer og fremtidsønsker samt valget og handlingen med det første skridt på egen Seniorvej, vil kunne åbne op for dit engagerede, energifyldte og virksomme seniorliv.