Sparring

P1110173
En god sparring kan forbedre din præstation på brættet
Individuel sparring: (De afdækkede ressourcer)

Målgruppe: Personer over 57 år.
Ledige dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere samt ansatte, der overvejer at forlade arbejdsmarkedet.

Antal deltagere: 1. (Netværksgrupper kan også deltage)

Varighed: 1 time. (Et samtaleforløb på X gange 1 time kan aftales)

Indhold: Sparring på de emner og de udfordringer, som senioren ønsker drøftet. Afdækning af kontekst, fokuspunkt samt forventet effekt af sparringsindsats. Udfoldning af mulige handlemåder, erfaringer og drømme. Understøtning af de afdækkede udviklingsmuligheder, refleksion og overvejelse om fremtidig handling. Evaluering af sparringsforløbet i forhold til nytte og brugbarhed samt hvad senioren vil tage med sig i sit videre forløb med udfoldelse af sin seniorvej. Evt. aftale om yderligere sparringsforløb.

Sparringsform: Empowerment og coachende samtaler.

Forudsætninger: Sparringen kan foregå som Walk-and-talk eller kan afholdes som et kaffemøde på en café.

Klik på Link for at se eksempel på et Sparringsforløb.