Evalueringer

IMG_9643
Morsturen evalueres på baggrund af fem spørgsmål, herunder udbytte og forslag til nye aktiviteter

Der er pt. gennemført to projektforløb. Projekt Verdensmad med Indonesisk mad samt Projekt Bustur til Mors. Udover et video-interview/evaluering med en deltager på de to forløb er der udarbejdet en egentlig evaluering af Bustur til Mors.

Evaluering af Bustur til Mors (Dansk)
Evaluering af tur til Mors

Evaluering af Bustur til Mors (Engelsk)
Evaluation of the trip to Mors