Eksempel på et inspirationsforløb

LI Baggrund1
Engageret dialog efter inspirerende oplæg

OPLÆG
1. Den moderne seniors udfordringer og muligheder.
Langtidsledighed, mistet arbejdsidentitet, ensomhed.
– Seniorordninger, bedre helbred, længere liv, tryggere økonomi.
Hvad er din største udfordring og mulighed?

2. Overgangsovervejelser.
Intet bevidst valg. Kaos eller plan. Skab dit eget liv. Grib øjeblikket.

3. Det økonomiske overblik.
Folkepension, ATP, Pensionsinfo. Rådgivning i egen bank. Regnearksoversigt før og efter afgang fra arbejdsmarkedet. Budgetskema.

4. De forskellige seniorveje.
– Fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Fuldtid. Deltid. Vikararbejde.
– Selvstændig virksomhed. Bibeskæftigelse.
– Deltagelse i frivilligt arbejde, herunder socialt og humanitært arbejde.
– Udvikling af egne kreative evner. F. eks. indenfor kunst, litteratur, musik.
– Styrkelse af eget helbred med sport, motion og sundhedstiltag.
– Omsorgsperson. Reservebedsteforælder. Legeonkel/tante.

SELVSTÆNDIGT ARBEJDE
5. Analyse og refleksion af egne udfordringer og muligheder.
Hvordan ser dit økonomiske råderum ud? (Hjemmeopgave)

Hvilke tre succeshistorier i dit liv vil du dele? Hvilken type er du? Hvad er dine præferencer og dine ressourcer? Hvad brænder du for? Hvilke drømme har du for fremtiden?

SUMMEMØDE
6. Dialog om første udkast til Min Seniorvej.
Hvad er jeg god til? Hvad har jeg haft succes med? Hvilke kompetencer har jeg, som jeg fortsat gerne vil bruge? Hvilke erfaringer kan jeg bygge videre på? Hvem kender jeg i mit netværk, som jeg kan trække på? Hvad kan jeg gøre? Hvornår er jeg klar til næste skridt?

PLENUM
7. Videndeling og inspiration til egen Seniorvej.
Hvornår starter jeg? Hvad vil jeg nå som det første på min vej? Hvornår forventer jeg at være i mål med min første plan som senior? Hvem vil jeg gerne forpligte mig over for? Hvad vil jeg gerne forpligte mig til?

OPSAMLING/ AFTALE OM DET VIDERE FORLØB
8. Tilbud om individuel hjælp til virkeliggørelse af din Seniorvej.
Den sekssporede seniormotorvej – hvilket spor vælger du: Jobvejen? Iværksættervejen? Frivillighedsvejen? Den kreative vej? Sports-/Motionsvejen eller Omsorgsvejen? Tilbud om sparring, netværk, opfølgning eller kursusforløb. Inspirationsmaterialer, herunder artikler, links til relevante hjemmesider og Litteraturhenvisninger.

Tilbudstyper og omfang: Inspirationsmøde:
2-3 timer Kursusforløb og workshop: 4-5 timer.
Netværksmøder, sparring og opfølgning: Individuel aftale.