Workshop/ Heldagsseminar

SE Gruppe1
Workshoppen giver god mulighed for at få vendt de mange forskellige spørgsmål
Workshop: (Den første plan)

Målgruppe: Personer over 57 år.
Ledige dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere samt ansatte, der overvejer at forlade arbejdsmarkedet.

Antal deltagere: Max. 25 deltagere pr. hold.

Varighed: 2 gange 2 time plus pause på 2 gange ½ time.

Indhold: Oplæg om seniorernes udfordringer, muligheder og overvejelser. Oversigt og gennemgang af seks forskellige seniorveje: Jobvejen, Iværksættervejen, Frivillighedsvejen, Den kreative vej, Motions og sundhedsvejen samt Omsorgsvejen. Afklaring af egne værdier og fremtidsønsker. Udarbejdelse af og beslutning om den første plan for egen seniorvej.

Undervisningsform: Oplæg, selvstændigt arbejde, dialoggrupper, plenum og opsamling/ evt. aftale om yderligere forløb/ tilbud.

Underviser: Der vil udover oplægsholder være mulighed for at trække på en gæstelærer med specielle kompetencer (fx med viden om Iværksætteri).

Forudsætninger: Det forudsættes, at arrangør stiller lokale og teknisk udstyr til rådighed (fotokopimaskine, PC, storskærm eller tilsvarende), samt at evt. fortæring afholdes af arrangør.