Udbytte Virksomhed

Dine medarbejderes deltagelse i Seniorvejens forskellige aktiviteter vil kunne brande og styrket din virksomheds image. Du vil få glade og tilfredse seniormedarbejdere, kunne fastholde værdifulde medarbejdere og give din virksomhed en konkurrencefordel.

De medarbejdere, der ønsker at stoppe på arbejdspladsen, vil få en nyttig og relevant hjælp til den vanskelige overgang fra et styret arbejdsliv til et frit seniorliv, herunder en konkret aftale om det første skridt på seniorvejen.

Udbytte af introforløb/ workshop
Forløbet kan lette deltagernes overgang fra et arbejdsliv til et seniorliv. Herunder kan de opnå et mere afklaret billede af situationen efter arbejdslivet samt få muligheden for at tage det første konkrete skridt på egen seniorvej.
Til støtte for det videre arbejde får deltagerne udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt opfordring til at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.

Udbytte af modulforløb
De enkelte modulforløb kan hjælpe deltagerne frem mod: Et nyt arbejde eller egen virksomhed. Et frivilligt job eller et kreativt projekt. Et sundere helbred eller en meningsfuld omsorgsopgave. Modulerne kan lette deltagernes overgang fra arbejdsliv til seniorliv. De vil kunne opnå et mere afklaret billede af situationen efter arbejdslivet samt få muligheden for at udarbejde den første konkrete plan for egen seniorvej.
Til støtte for det videre arbejde får de udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt mulighed for at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.

Udbytte af netværksdeltagelse
Etablering og brug af netværk kan lette deltagernes overgang fra et arbejdsliv til et seniorliv. Herunder kan de opnå et mere afklaret billede af situationen efter arbejdslivet. Det understøttende netværk kan styrke og inspirere til de første konkrete skridt på egen seniorvej.
Til inspiration for det videre arbejde får deltagerne udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt opfordring til at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.

Udbytte af sparring
Deltagelse i sparringssamtaler kan lette deltagernes overgang fra et arbejdsliv til et seniorliv. Herunder kan deltageren opnå et mere afklaret billede af egne ressourcer, drømme, udviklings- og handlemuligheder.
Til inspiration for det videre arbejde får deltagerne udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt opfordring til at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.