Samtalecaféer

Fuam 1
I en samtalecafé er der tid og rum for fordybelse og dialog

FUAMs samtalecaféer 2019 – generel folder

VI SKAL TIL AT LEVE LANGE LIV
Mange af os kan forberede os på en alder mellem 90 og 100 år, men det skænker vi tit ikke mange tanker. Vi ved godt, at der sker meget i de sidste 40 år af et menneskes liv. Det har mange forskellige faser. Vi kan ane en del af mulighederne og forudse en del af vendepunkterne. Vi ved til gengæld ikke meget om, hvordan det sker, og hvornår det sker i det lange liv, og hvilke handlemuligheder vi har, og hvornår vi har dem. Derfor gælder det naturligvis om at vi udruster os, så vi kan klare lidt af hvert.

Det gælder også om at gøre det i tide. Det er bare så svært. Vi er faktisk ikke vant til at tænke langt. Der er måske noget, det kan svare sig at tænke lidt mere over. De fleste er sikret med en penisionsopsparing, men er det nok? Måske kan der stadig tjenes penge? Hvordan kan jeg komme ud af arbejdsmarkedet på den rigtige måde, skal jeg stoppe brat eller holde ud? De fleste bor rigtig godt, men er boligen også god til det lange liv? Børnene er blevet voksne. Man er forældre til voksne børn, hvad betyder det i det lange liv? Der kommer børnebørn og oldebørn, hvad skal de vide om dit liv?

Hvordan ser dine drømme ud for det lange liv? Skal der nu endelig være tid nok til ro og harmoni? Eller skal det lange liv være fyldt med begivenheder og virkelyst? Vi kan lære meget af dem, der er gået i forvejen, men gør nok klogt at tænke selv.

MAN KAN INDRETTE SIG PÅ DET LANGE I EN AF FUAM’S SAMTALECAFÉER
Vil vi udruste os til det lange liv, skal vi skaffe os den fornødne viden, tilstrækkelige kompetencer og tænke os om i tide. I FUAM – Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder inviterer vi atter til slags studiekredse, hvor det bliver muligt at tænke det lange liv igennem. Vi kalder dem for FUAM’s samtalecaféer.

På et møde præsenteres FUAM’s samtalecafeerne med forskellige temaer dannes. I hver FUAM’s samtalecafé mødes en gruppe mennesker 3-4 gange, når det passer dem sammen med en igangsætter. De drøfter hver gang et oplæg, som er udarbejdet på forhånd i FUAM. Ved afslutningen mødes deltagerne fra de forskellige cafeer og fortæller de andre om erfaringerne fra deres arbejde.

Samtale i FUAM
Samtale og samvær er kernen i en samtalecafe

HVAD ER EN SAMTALECAFÉ?
En samtalecafe er en studiekreds, med et tema, som har betydning i det lange liv, og som vi tror at mange gerne vil fordybe sig i.

Til hver gruppe er der udarbejdet et kort skriftligt oplæg med temaer og spørgsmål, som vi invitere grupperne til at tale om. Derud over får man udleveret lidt skriftligt materiale, som deltagerne kan anvende efter eget ønske.

Deltagere
Der er plads til 3-8 deltagere i hver samtalecafé.

Møderne
På en fælles startdag præsenteres gruppernes temaer. I vælger gruppe og aftaler, hvor og hvornår i mødes første gang og hvor. Grupperne kan fx mødes i Klostercafeen, på Folkestedet, biblioteket, et lokalcenter eller hjemme hos nogen i gruppen. Vi kan anbefale lokalcentrenes cafeer, hvor der ofte er god plads, og hvor man ikke behøver at reservere.

Igangsætteren
Hver studiekreds får tilknyttet en frivillig ‘igangsætter’, der kan hjælpe gruppen i gang, finde mødested og være med ved møderne. Igangsætteren er ikke en ‘ekspert’, men en interesseret, der hjælper gruppen.

Forløbet
Når grupperne mødes på startdagen aftaler de selv den næste mødegang. Det giver det meste fleksible forløb, der passer til travle seniorer. Hvor meget mentor deltager i arbejdet aftales i gruppen, men mentor er ikke forpligtet til deltage hver gang. Hvis de har opdaget nye temaer eller har lyst til at fortsætte i studiekredsen med et nyt tema, står det dem frit for.

Afslutningen
Til sidst samles alle studiekredsene og fortæller hinanden om deres arbejde, evaluerer forløbet og drøfter fremtiden.