Foredrag om seniorlivet

Et idehistorisk blik på opfattelsen af alderdommen fra oldtiden og til i dag

Alderdommens filosofi.

Fra offer til aktør. Fra nyder til yder. Fra magt til agtelse.
I dette oplæg gennemgår jeg forskellige forfatteres opfattelse af alderdommen:
“Sammenfattende vil jeg sige, at vores opfattelsen af aldring og alderdom har forandret sig gennem tiden. Fra ursamfundets barske udsættelse i naturen af de udslidte og unyttige gamle stammefolk over udskamning af de liderlige gamle mænd og onde stedmødre til det moderne velfærdssamfunds anerkendelse og værdsættelse af de ældres frivillige indsats i samfundslivet og kulturlivet. På baggrund af ovennævnte undersøgelse er det min konklusion, at pendulet har svinget frem og tilbage i tidens løb for samfundets ældre borgere.
Fra at være offer for skæbnes ugunst til at blive aktør i eget liv. Fra at være nyder af andres arbejde til at blive yder af egen frivillig indsats og virkelyst. Fra at være udøver at ubegrænset magt til at blive anerkendt og agtet som en ligeværdig borger, der bidrager med sit virke sammen med andre samfundsborgere. “
 

Den gode aldring må vi arbejde for

Herefter præsenterer jeg mit syn på den gode aldring:
“For at fremme et positivt syn på aldring, er det mit forslag, at vi sammen må arbejde på at gøre vores samfund og verden til et sted, hvor aldring opfattes som et livsvilkår og en rettighed. Et livsvilkår, der muliggør,

-at vi kan bidrage som aktører til samfundets udvikling
(vores virkelyst).

-at vi kan levere en værdifuld ydelse til samfundets opretholdelse
(vores samvirke med andre).

-at vi på baggrund af denne indsats kan blive anerkendt som en ligeværdige borger, hvis status og ret bygger på respekt og agtelse for vores nyttige indsats.
(vores engagement)”
 

Den stoiske filosofi kan vise veje

Oplægget afsluttes med en filosofisk anbefaling:
“Mit forslag til at fremme denne sag om at sætte aldring og alderdommen i et mere positivt lys er, at lade sig inspirere af den stoiske og den eksistentialistiske filosofi. Med denne filosofi i bagagen kan du være aktør inden for dit eget kontrolområde. Du kan yde noget overfor andre ved at gøre dig selv bedre. Du kan opnå agtelse og ret på baggrund af dit engagement, dit virke og dit samvirke med andre.” 

 

Du kan læse hele oplæggets tekst her:  https://bit.ly/3QMH5q4

P1060585 (2)

Ikke høre om, ikke se og ikke tale om seniorernes barrierer på arbejdsmarkedet

Slip seniorerne fri

bekæmp aldersdiskrimineringen på arbejdsmarkedet

Foredraget er inspireret af fem spørgsmål, som jeg har undersøgt i forhold til de barrierer, der forhindrer seniorerne i at fortsætte på arbejdsmarkedet, når pensionsalderen nås. De fem spørgsmål er:

1. Hvor og hvad er barriererne for at seniorerne kan forblive på arbejdsmarkedet?
2. Hvad siger seniorerne selv og hvad siger deres repræsentanter om at fortsætte på arbejdsmarkedet?
3. Hvilke gode forslag er der til at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet?
4. Hvad kan ledige seniorer selv gøre i Aarhus for at komme i job?
5. Hvad skal der til for at bekæmpe seniorernes barrierer på arbejdsmarkedet?

Det er min påstand, at det er nødvendigt at sætte ind på tre indsatsområder. Det drejer sig om at bekæmpe arbejdsgiverfordomme (fx med opsøgende virksomhedsbesøg), at udfordre sine egne holdninger til ny læring og omstilling (fx med at prøve forskellige arbejdsfunktioner i netværket) samt at brande seniorkompetencerne ved at påvirke arbejdsmarkeds parter og de politiske beslutningstagere (fx ved at deltage på jobmesser, skrive debatindlæg i pressen samt fortælle gode historier om seniorerne på de sociale medier).

Et godt sted at iværksætte denne indsats er Senior Erhverv, hvor aktiviteterne matcher de udfordringer, der er afdækket i forhold til seniorernes fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vil du læse mere om de ledige seniorers udfordringer på arbejdsmarkedet kan du kikke i min blog: Slip seniorerne fri – bekæmp aldersdiskrimineringen på arbejdsmarkedet.

foto-schmid-og-faber

 Seniorlivets udfordring: Sindighed og ro eller engagement og tempo?

 Det gode seniorliv 1

-Livsmod, fællesskab og ensomhedens udfordring.

Foredraget er inspireret af to bøger, som viser hver sin vej ind i seniorlivet. Dels Wilhelm Schmid’s bog “Kunsten at blive gammel”, der anviser 10 skridt på vejen hen mod ro og sindighed i seniorlivet.

Dels Peter Fabers bog “Farvel arbejde – goddag frihed”, der peget på fem konkrete området, som du bør tilstræbe at sætte flueben ved hver aften, før du går til ro.

Wilhelm Schmid’s bog bygger på den filosofiske retning, der hedder sindelagsetik: Det er din indstilling eller dit sindelag, der afgør om du handler etisk forsvarligt.

I modsætning hertil hævder Peter Faber, at det er konsekvensen af dine handlinger, der afgør om du har handlet etisk forsvarligt. Har din handling nyttet noget? er spørgsmålet for denne etiske holdning, der filosofisk kaldes nytte-/ konsekvensetik.

Hvilken vej vælger du? Bliv inspireret af foredraget!

Har du fået lyst til at læse lidt mere om de to bøger, som foredraget handler om, han du finde oplysninger i min Blog: Sindighed og ro eller engagement og tempo? (Se Arkiv for April 2016)

T Vossfoto-j-andersens-bog-1S Brinkmann
Seniorlivets udfordring: Stå fast eller sno dig?

Det gode seniorliv 2

-Stå fast eller sno dig – valget er dit.

Foredraget er inspireret af fire bøger, som viser hver sin vej ind i seniorlivet. For det første Tage Voss’s bog “At visne – lige glad”, der giver en pessimistisk forventning til seniorlivet med antagelsen om, at vi fødes kloge, åbne og venlige, men dør forstokkede, selvtilstrækkelige og forbitrede.

For det andet Johannes Andersens bog “Nå, og hvad får du så tiden til at gå med?”, der giver en mere optimistisk forventning til seniorlivet med påstanden om, at de nye gamle er grebet af lysten og viljen til at virke og samvirke som drivkraft i kulturlivet, det frivillige arbejde og den politiske debat.

For det tredje Svend Brinkmanns bog “Ståsteder – til en ny verden”, der foreslår et sikkert grundlag – et ståsted – for vores valg og handlinger i seniorlivet med antagelsen om at, der findes noget i verden, der har værdi i sig selv, herunder Det overordnede gode, Værdigheden og Ansvaret.

For det fjerde Klara Bøe og Petter Henriksen “Overlevelsesteknik for unge gamle”, der foreslår en fleksibel strategi – en række nye rolle – for vores valg og handlinger i seniorlivet. Roller, der kan sikre os i at kunne leve det rige liv uden at dø af det.

Hvilken forventning har du til seniorlivet og hvilken vej vælger du? Bliv inspireret af foredraget!

Har du fået lyst til at læse lidt mere om de fire bøger, som foredraget handler om, han du finde oplysninger i min Blog: Til oprør mod aldersdiskrimineringen – med de nye gamle og de nye unge for en klimaforandring. (Se Arkiv for september 2020).

bjergning-af-storsejl-i-snestorm

     Bjergning af storsejl i snestorm – Fra bogen “Med splitflag og højagtelse”

Skriv dine erindringer før du glemmer dem

-Fortælleglæde, fælleskab og den eksterne opbakning.

Foredraget er baseret på bogen
Med splitflag og højagtelse
-Otte fortællinger om livet og dannelsen på et ØK-skib i 1960’erne”

I foredraget fortælles om en gruppe skriveglade seniorer og tidligere ØK-ansatte, der syntes at de gode fortællinger fra de syv have burde nedskrives og udgives. Med fælles hjælp og praktisk- og økonomisk håndsrækning udefra lykkes det dem at få nedfældet og udgivet de personlige historier.

I foredraget gives endvidere smagsprøver på de forskellige beretninger fra både toppen og bunde af hierarkiet ombord på et ØK-skib i 1960’erne. Du kan blandt andet høre om: Bjergning af storsejl i snestorm. Mødet med østens mystik. Fodring af kølsvin samt Tandudtrækning i rum sø.

For mange af forfatterne har livet og dannelsen ombord på skibet sat sig varige spor og formet deres voksenliv. Hvad denne langtidsvirkning har været, kan du også hører om i foredraget.

Skal du også have skrevet dine erindringer i tide? så lyt til foredraget, fordyb dig i din erindring og gå så i gang med skrive- og udgivelsesarbejdet. God arbejdslyst.

Har du fået lyst til at læse lidt mere om vores erindringsbog fra 1960’erne kan du læse min Blog: Skriv dine erindringer før du glemmer dem! Bliv inspireret af syv seniorer og tidligere ansatte i ØK, der har skrevet bogen ”Med splitflag og højagtelse”. (Se Arkiv for September 2016)

På Seniorvejens hjemmeside er der endvidere uddrag og anmeldelser af bogen.

Pris for foredrag og efterfølgende diskussion (I alt to timer) 1.500 kr.

Er du interesseret i at høre et af de ovennævnte foredrag så kontakt mig her:
https://seniorvejen.com/kontakt/

Gennemførte aktiviteter:

Munkebo 1 IMG_3544Munkebo 2 IMG_3545

Alderdommens filosofi. Fra offer til aktør. Fra nyder til yder. Fra magt til agtelse. 
11/05 2022. FUAM (Foreningen til Udvikling af Alderens Muligheder)
24/08 2022. Onsdagscafeen ved Egå Kirke 

Det gode liv som frivillig besøgsven. Udfordringer, rammer og ståsteder.
07/01 2020: Røde Kors besøgstjeneste i Aarhus.

Hvad kan seniorlivet tilbyde mig, når jeg bliver 100 år?
12/11 2018: FUAM (Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder).

Er arbejdet alderdommens mulighed?/
Myter og fakta om aldersdiskriminering af seniorer på arbejdsmarkedet

11/10 2017: FUAM (Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder).
26/10 2017: Klostergadecentrets Club 60+.

Det gode seniorliv 1 eller 2
16/2 2017: People to People, Chapter Syd.
20/2 2017: Holme besøgs- og hjælpetjeneste.
12/11 2020: Tørring Bibliotek. Kulturcafeen.
09/01 2023: Munkebo Seniorhøjskole.

Skriv dine erindringer før du glemmer dem/
Med splitflag og højagtelse

28/9 2016: Silkeborg ØK Skibsklub.
10/10 2016: Silkeborg Bibliotek.
28/2 2017: Højbjerg Bibliotek.
22/11 2017: Ældre Sagen Silkeborg, Medborgerhuset Silkeborg.

Side er opdateret den 09. januar 2023