Udbytte Interesseorganisationer

Det er velkendt at overgangen fra arbejdsmarkedets organiserede liv til pensionstilværelses frie liv kan være svær for mange mennesker. Seniorvejen er et tilbud om at lette denne overgang samt at klargøre og forberede til en ny livssituation.

Interesseorganisationer for seniorer vil med brugen af Seniorvejens forskellige tilbud kunne hjælpe medlemmerne med de udfordringer, som mange seniorer vil stå i.

Udbytte af introforløb/ workshop
Forløbet kan lette medlemmernes overgang fra et arbejdsliv til et seniorliv. Herunder kan de opnå et mere afklaret billede af situationen efter arbejdslivet samt få muligheden for at tage det første konkrete skridt på egen seniorvej.
Til støtte for det videre arbejde får deltagerne udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt opfordring til at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.

Udbytte af modulforløb
De enkelte modulforløb kan hjælpe medlemmerne frem mod: Et nyt arbejde eller egen virksomhed. Et frivilligt job eller et kreativt projekt. Et sundere helbred eller en meningsfuld omsorgsopgave.
Modulerne
kan lette medlemmernes overgang fra arbejdsliv til seniorliv. De vil kunne opnå et mere afklaret billede af situationen efter arbejdslivet samt få muligheden for at udarbejde den første konkrete plan for egen seniorvej.
Til støtte for det videre arbejde får de udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt mulighed for at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.

Udbytte af netværksdeltagelse
Etablering og brug af netværk kan lette medlemmernes overgang fra et arbejdsliv til et seniorliv. Herunder kan de opnå et mere afklaret billede af situationen efter arbejdslivet. Det understøttende netværk kan styrke og inspirere til de første konkrete skridt på egen seniorvej.
Til inspiration for det videre arbejde får medlemmerne udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt opfordring til at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.

Udbytte af sparring
Deltagelse i sparringssamtaler kan lette medlemmernes overgang fra et arbejdsliv til et seniorliv. Herunder kan medlemmerne opnå et mere afklaret billede af egne ressourcer, drømme, udviklings- og handlemuligheder.
Til inspiration for det videre arbejde får medlemmerne udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt opfordring til at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.