Pris Seniorer

P1110730
Det koster ikke hele “Kapitalen” at følge Seniorvejens forløb


Kursusforløb under Aftenskoleloven på vej
Der er taget kontakt til forskellige oplysningsforbund med henblik på at arrangere og afholde Seniorvejen som et Aftenskoleforløb med i alt 5 dele:
Første del: Introduktionsforløb.
Anden til fjerde del: Modulerne Jobvejen, Iværksættervejen, Frivillighedsvejen, Den kreative vej, Motions- og sundhedsvejen samt Omsorgsvejen.
Femte del: Netværksetablering/ Individuel sparring.

Konkret forløb aftalt med FO-Aarhus.
Med titlen “Bliv klar til seniorlivet – find din egen seniorvej” er der planlagt et forløb i efteråret 2016. 5 mødegange i alt og målgruppen er Seniorer 55+ eller “snart senior”.

Kursusforløb for pensionskasser, A-kasser og faglige organisationer på vej
Der er endvidere taget kontakt til en række Pensionskasser, A-kasser samt faglige organisationer med henblik på at arrangere introforløb og modulforløb for disse organisationers medlemmer.

Ring og hør nærmere om konkrete aftaler i forhold til organisationer, som du måtte være medlem af.

Der er netop afholdt et introforløb for Interesseorganisationen Senior Erhverv Aarhus.

Det forventes, at der i løbet af efteråret kan afholdes et Introforløb for en A-kasse: CA – Karrierepartner og A-kasse for højtuddannede i erhvervslivet.