Hvordan skal din livssituation udvikle sig fremover?

SAMTALECAFÉE:

Faber Schmid
Sindig og nydende eller aktiv og udfarende i seniortilværelsen?

Baggrund
For mange kommende seniorer er spørgsmålet om overgangen til pensionist tilværelsen forbundet med en række praktiske spørgsmål som fx:
• Hvor skal jeg bo? • Hvordan er min økonomi? • Hvad skal jeg beskæftige mig med?
• Hvilken hastighed skal mit seniorliv have, og hvilken retning vælger jeg i mit seniorliv?

Hør om to forskellige veje: Wilhelm Schmids bog: “Kunsten at blive gammel. Tid til sindighed og nydelse” og Peter Fabers bog: “Farvel arbejde – goddag frihed” giver to forskellige bud: Sindig og nydende eller aktiv i seniortilværelsen. Valget af seniorvej er dit!

Forløb og metode
• Indledende præsentation af to alternative livsformer samt status på nuværende livsform – herunder fordele og ulemper
• Undersøgelse af alternativ 1: Engagement og tempo som livsform.
• Undersøgelse af alternativ 2: Sindighed og ro som livsform.

I forløbet træder vi ind i et seniorlaboratorium og udforsker fremtiden for vores alderdom. Først vil vi med en teoretisk refleksion undersøge vores egen livspraksis. Derefter vil vi med vores forestillingsevne se på mulige alternativer til den nuværende livsform.

Du får mulighed
– for at se på de valg, som du har i dit lange liv
– for at øge og påvirke udviklings – og handlemuligheder i dit lange liv

Igangsætter
Poul Grosen Rasmussen, Konsulent ved Seniorvejen.com og bestyrelsesmedlem i FUAM. mail: pg.ra@hotmail.com

Mødestedet er Klostergade Centret, Folkestedet eller hvor deltagerne ønsker det.
Næste forløb starter når der er nok tilmeldinger. Er du interesseret i dette forløb så send mig en mail.

Opdateret den 27. december 2019