Netværk

P1000618
Hvem kan hjælpe dig i dit netværk? Gør som marokkanerne – gå på torvet
Netværksmøder: (Det første aktive netværk)

Målgruppe: Personer over 57 år.
Ledige dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere samt ansatte, der overvejer at forlade arbejdsmarkedet.

Antal deltagere: Max. 25 deltagere pr. hold.

Varighed: 2 gange 1 time plus pause på ½ time.

Indhold: Oplæg om netværksdannelse. Hvem kender jeg i mit netværk, som kan hjælpe mig? Speeddating ift. etablering at et nyt effektivt netværk, der kan støtte realiseringen af min plan for min seniorvej. Aftale om rammerne for netværkssamarbejdet, herunder mødeplan for netværket.

Undervisningsform: Oplæg, selvstændigt arbejde, dialoggrupper, plenum og opsamling/ evt. aftale om det videre forløb.

Underviser: Der vil udover oplægsholder være mulighed for at trække på en gæstelærer med specielle kompetencer (fx med viden om Iværksætteri).

Forudsætninger: Det forudsættes, at arrangør stiller lokale og teknisk udstyr til rådighed (fotokopimaskine, PC, storskærm eller tilsvarende), samt at evt. fortæring afholdes af arrangør.