Planlagte aktiviteter i SØS

Fra Aarhus til Hamborg med ØK’s Fionia

Fionia ved kajOverstyrmand MaagaardMaskinchef Killerich

SØS ligger stadig “på reden” og afventer Coronafrit vejr til en ny sæson. Men indtil da’, skal I ikke mangle lidt nostalgisk ØK-historie fra 1986.

Med Maritime Danmarks nyhedsbrev, kan vi alle få en tur med ØK’s FIONIA og blandt andet møde en havnelods i Aarhus. På FIONIA møder vi Kaptajn Jørgen Lundegaard. Overstyrmand Søren Maagaard. Maskinchef Jacob Killerich. Hovmester Preben Thomsen samt matros Freddy Aastrøm. Nyhedsbrevet henviser til TV-Provinsafdelingen, der har lavet en udsendelse om ØK’s engagement i Vest-Afrika og vi får lov at være med på Fionias rejse fra Aarhus til Hamborg. Følg Link: https://maritimedanmark.dk/?Id=45292

Karl Nøhr fra Aarhus Søfarts Museum har flg. kommentarer til filmen: ”Fin film. Skipperen, Jørgen Lundegaard sejlede jeg sammen med om bord på ØK’s M/S BOGOTA på rejse til Australien i 1961-62. Dengang var han 3. styrmand. Aarhus havnelods ved FIONIAs afgang fra Aarhus Havn (i filmen) var salig Claus Jørgen Olesen. Maskinchefen Kiilerich var her fra Aarhus. Derfor adopterede hans datters skole FIONIA. Det har vi helt sikkert avisudklip, der fortæller mere om.”

Knud Sehested fra SØS har flg. erindring ift. filmen: ”Lundegaard var kaptajn på M/S BEIRA i 1975, hvor jeg var overstyrmand og Killerich var maskinchef på M/S BORINGA, hvor jeg var kaptajn 1985 og et par år frem. Maagaard er nok den overstyrmand, som jeg har haft flest rejser med som kaptajn. Lundegaard boede i Funder, mens vi sejlede sammen, han fortalte, at hans hustru havde svært ved at finde sig tilrette nogen steder, og kunne finde på at flytte bolig, mens han var ude og sejle.

Når der “blæser nye vinde” på Coronaområdet, vil vi lette anker og forsøge at genoptage samtalerne om livet til SØS, herunder de udsatte foredrag om Krigssejlerne og Messedrengene i ØK.

Julekort 2020 fra Silkeborg ØK Skibsklub

Reden ved Aden YemenReden ved Manila

SØS ligger for tiden “på reden” og afventer Coronafrit vejr til en ny sæson.

På baggrund af de nye Covid-19 tiltag, der rækker frem til 1. marts 2021, er vi nødsaget til at ligge stille og afvente, at nærmere instruks indløber. Kravet om, at vi højst må forsamles 10 personer, at vi bør udgå at mødes med nye personer samt, at vi bør holde møderne så korte som muligt, forhindrer os i at stikke til SØS.

Alle søkyndige i klubben er derfor sendt på landlov indtil smittesituationen er ændret i en mere positiv retning og de iværksatte Covid-19 restriktioner er ophævet. – Når Mette vil 🙂

Når der “blæser nye vinde” på Coronaområdet, vil vi lette anker og forsøge at genoptage samtalerne om livet til SØS, herunder de udsatte foredrag om Krigssejlerne og Messedrengene i ØK.

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Efterårets program 2020

Hermed offentliggøres efterårets program 2020 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af to foredrag. Herudover vil der blive informeret om andre søfartsrelaterede begivenheder i regionen. Senere vil der komme en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Gustav V Schmidt BSK (2)Mindetavlen

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19.00
Foredrag med tidligere maskinchef Gustav Schmidt Hansen: ”Krigssejlerne og Mindetavlen”. En fortælling om de danske krigssejlere under Anden Verdenskrig, herunder de 195 maskinofficerer, der mistede livet på havet.

Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg. (Sal D. Max 26 personer)

Jørgen Dam (2)

Mandag den 23. november 2020 kl. 19.00
Foredrag med tidligere messedreng i ØK Jørgen Dam: ”Brudstykker af en messedrengs dagbog – Erindringer om en tur til Østen med M/S Sargodha – 1957”. En beretning om Jørgens ”dannelsesrejse” med plukvise, lokale nedslag fra sejlturen fra København til Kobe t/r.

Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg. (Sal D. Max 26 personer)

Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Forårets program 2020

Hermed offentliggøres forårets program 2020 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af en fortælleaften og et foredrag. Herudover vil der blive informeret om andre søfartsrelaterede begivenheder i regionen. Senere vil der komme en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Torben Søderberg image0 (1)Træ Lothair Sydafrika (2)Indonesien Maling

Mandag den 10. februar 2020 kl. 19.00
Fortælleaften med tidligere filialbestyrer i ØK Torben Søderberg: ”Om livet som ansat 44 år i ØK – på land”. En beretning om arbejdet som tidligere ansat i ØK og udstationeret som leder og filialbestyrer i Afrika, Indien, Japan samt i Europa.
Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg.

Gustav V Schmidt BSKMindetavlen

Mandag den 20. april 2020 kl. 19.00
Foredrag med tidligere maskinchef Gustav Schmidt Hansen: ”Krigssejlerne og Mindetavlen”. En fortælling om de danske krigssejlere under Anden Verdenskrig, herunder de 195 maskinofficerer, der mistede livet på havet.
Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg.

Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Efterårs program 2019

Hermed udsendes efterårets program 2019 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af to interessante foredrag samt information om ”Ad hoc” arrangementer. Senere vil du få en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Kaare-Kristensenforedrag-1-180x180

Mandag den 23. september kl. 19.00
Foredrag med tidligere folkeskolelærer og ØK-sejler Kaare Kristensen: ”Hvad lavede I egentligt ombord? Om livet til søs i 1960’erne”. Fortællinger om arbejdslivet i DFDS og i ØK.
Sted: Medborgerhuset, Bindslev Plads 6, 8600 Silkeborg.

Ole Sonne bskAntikkens lægevidenskab

Mandag den 4. november kl. 19.00
Foredrag med tidligere lektor i fysiologi ved Aarhus Universitet, dr. med. Ole Sonne: ”Sygdomme hos søfarende i historisk perspektiv”. Smitte, fald, traumer m.m.
Sted: Medborgerhuset, Bindslev Plads 6, 8600 Silkeborg.

Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

Efteråret 2019
”Ad hoc” tilbud baseret på relevante forslag fra andre søfartsrelaterede organisationer og foreninger i Danmark. Information sendes til medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Forårets program 2019

Hermed udsendes forårets program 2019 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af to interessante foredrag samt en sejltur. Senere vil der komme en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Forside En streg i vandet

Onsdag den 30. januar kl. 19.00
Foredrag med tidligere højskolelærer og dramatiker Henning Pedersen: ”En streg i vandet – 11 fantastiske fortællinger +1”. Skibsskrøner og søfartserindringer bl. a. fra forfatterens tid i ØK.
Sted: Medborgerhuset, Bindslev Plads 6, 8600 Silkeborg.

Maersk Containerskib

Onsdag den 3. april kl. 19.00
Foredrag med tidligere kaptajn i Mærsk Søren Maagaard: ”Strejftog i containerfarten før og nu”. En beretning om udviklingen af containerskibene fra 1971 og til i dag.
Sted: Medborgerhuset, Bindslev Plads 6, 8600 Silkeborg.
Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

Hjejlen

Søndag den 26. maj kl. 11.00 (Mødetid kl. 10.30)
Sejltur med Hjejlen på Silkeborgsøerne. Turen går til Svejbæk og retur til Silkeborg.
Sted: Hjejlen Selskabet, Sejsvej 2, 8600 Silkeborg.
Pris og tilmelding: 160,- kr. NB Deltagerne booker selv de ønskede pladser: Opgiv navn og anfør ”SØS” på: http://www.hjejlen.com. Yderligere information forventes udsendt medio april.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

Med højagtelse og på Silkeborg ØK Skibsklubs vegne.
Annette Lindberg, Knud Sehested, Ole Toft og Poul Grosen Rasmussen.