Planlagte aktiviteter i SØS

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Forårets program 2023

Invitation.
Hermed udsendes forårets program 2023 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af en fortælleaften samt et foredrag. Herudover vil der blive informeret om andre søfartsrelaterede begivenheder i regionen. Senere vil der komme en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!  

Mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00
Medlemmer af Silkeborg ØK Skibsklub: ”Fælles fortælleaften om livet til søs blandt andet hos ØK og Mærsk. To medlemmer af Silkeborg ØK Skibsklub indleder med deres beretninger. Det er tidligere kaptajn, Knud Sehested, der vil fortælle om blandt andet ”Krigssejlads under Vietnam-krigen”. Endvidere er det tidligere mesterkammerdreng, Poul Grosen Rasmussen, der vil fortælle om en ”Agterudsejling i Vancouver”. Kom og bidrag med din beretning!

Mandag den 24. april 2023 kl. 19.00
Foredrag med Journalist og tidligere telegrafist ved ØK: Michael Rastrup Smith. ”Mine sejladser med ØK og mine øvrige aktiviteter.” Michael har sejlet med DFDS samt ØK i 60’erne. Har boet 25 år i Bangkok, hvor han har været Asien-korrespondent for TV2. Michael har en brændende interesse for ØK og administrer Facebook-siden ØK-maritim.

Sted: Medborgerhuset Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg. Til arrangementerne er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab. For oplysning om arrangementerne:

Kontakt
Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
SØS Efterårsprogram 2022

Hermed udsendes efterårets program 2022 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af to arrangementer. Herudover vil der blive informeret om andre søfartsrelaterede begivenheder. Senere vil der komme en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Torsdag den 29. september 2022 kl. 19.00 (Bemærk at mødet er på en torsdag)
Foredrag med tidligere lærer og skippersøn Herman Rasmussen: ”Marstals søfartshistorie”. Herman Rasmussen stammer fra Marstal og var i 36 år lærer på Herskindskolen. Han kalder sig selv en ”bolværksmatros” og er søn af en skipper. Hans oldefar byggede det kendte skib ”Fulton”, så helt ubekendt med havet er Herman Rasmussen ikke.

I løbet af foredraget vil Herman Rasmussen fortælle om sin opvækst i Marstal og om Marstals søfartshistorie. Desuden vil han berette om virkeligheden bag den kendte og populære roman ”Vi de druknede” af forfatteren Carsten Jensen.

Mandag den 21. november 2022 kl. 19.00.
Foredrag med Kaare Kristensen: ”Den største ulykke i dansk skibsfarts historie: Om udvandrerskibet Norge (DFDS) og dets forlis ved Rockall i Atlanterhavet 1904”. Kaare Kristensen er tidligere lærer og VUC-underviser. Har sejlet i 4 år og fisket på Nordsøen i 2 år.

Om foredragets indhold oplyser oplægsholder følgende:

Forliset af udvandrerskibet Norge er ikke så kendt som den store ulykke med Titanic 8 år senere. I foredraget hører vi om udvandringen til Amerika og om den største ulykke i dansk skibsfarts historie, hvor over 600 mennesker omkom og kun 160 personer blev reddet. Beretningen viser noget om de problemer og lidelser, mennesker dengang var villige til at udsætte sig selv for i drømmen om et bedre liv. Der er ikke tale om et traditionelt foredrag, men en fortløbende fortælling med billeder og en kort tekst, hvortil der knyttes kommentarer og bemærkninger.

Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg.
Til foredragene er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab. For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Forårets program 2022

Hermed udsendes forårets program 2022 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af to foredrag. Herudover vil der blive informeret om andre søfartsrelaterede begivenheder i regionen. Senere vil du få en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00
Foredrag med tidligere navigatør og lods Karl Nøhr Sørensen: ”Mine togter med ØK samt hvad ØK-containeren ved Aarhus Søfarts Museum gemte”. Oplægget vil tage udgangspunkt i Karl Nøhrs mange oplevelser til søs, på navigationsskolen samt blandt de mange ØK-genstande, som findes ved Aarhus Søfarts Museum. En smagsprøve på foredraget kan man få ved at kikke på en af de mange YouTube-videoer, der i tidens løb er optaget på museet: https://seniorvejen.com/nyttige-link-for-ok-norder/

Mandag den 25. april 2022 kl. 19.00
Foredrag med tidligere skibsbygger og skibsingeniør Klaus Rosholm: ”Aarhus flydedok fra etablering til konkurs”. Klaus Rosholm har arbejdet halvdelen af sit liv på Aarhus Flydedok – først som lærling og skibsbygger og siden som skibsingeniør. En beretning fra 1945, hvor skibsværftet blev etableret og frem til 1998, hvor den sidste skibsbygning blev færdiggjort. I løbet af foredraget vil vi få et indblik i de mange forskellige skibstyper, som værft og flydedok har været involveret i: Kabelskibe, dykkerskibe, gastankere, havforskningsskibe, færger, bugserbåde, køleskibe og lastskibe. 

Sted: Medborgerhuset, Lokale 3, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg. (Max. 20 personer)

Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 ellerPoul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Efterårets program 2021

Hermed udsendes efterårets program 2021 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af to foredrag. Herudover vil der blive informeret om andre søfartsrelaterede begivenheder i regionen. Senere vil du få en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!  

Mandag den 11. oktober 2021 kl. 19.00
Foredrag med tidligere maskinchef Gustav Schmidt Hansen: ” Mindetavlen og Krigssejlerne”. Oplægget vil tage udgangspunkt i bogen Mindetavlen, hvor der efterfølgende kan stilles spørgsmål til foredraget om Krigssejlerne.  En fortælling om de 195 maskinofficerer, der mistede livet på havet under krigen samt et udkik til de øvrige danske krigssejlere under Verdenskrigen.

Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg.

Mandag den 22. november 2021 kl. 19.00
Foredrag med tidligere navigatør og kaptajn Benno Markussen: ”Fra elev i J. Lauritzen til styrmand på Samsøoverfarten”.  En beretning om et aktivt sømandsliv på de syv have, herunder i Søværnet og i coasterflåden. Et spændende engagement, der fortsatte med havnerundfart i Aarhusområdet.

Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg.

Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 ellerPoul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

Invitation til ØK-træf i H.N. Andersens hjem

Journalist, tidligere Asien korrespondent samt snesejler på bl. a. M/S Pretoria og M/S Busuanga i 1967 Michael Rastrup Smith, har aftalt med H.N. Andersens tipoldebarn Henrik Ahlgreen-Ussing, at tidligere ØK-søfolk er velkomne til en Event-dag om ØK på Tirsbæk Gods ved Vejle.

Arrangementet foregår fredag den 10. september fra kl 11.00 til 16.00 og vil indeholde spisning ved en rigtig ØK-buffet, rundvisning i H.N. Andersens gemakker, foredrag om ØK-relaterede emner samt mulighed for at møde tidlige sejlkammerater fra ØK.

Spisning koster 250 kr. (inkl. en øl, et glas vin eller en vand). Kaffe koster 35 kr. og kringle 35 kr.

Ønsker du at deltage skal du sende dit navn, adresse, telefonnummer samt deltagerantal (af tidligere ansatte i ØK) til Michael Rastrup Smith på mailadresse: rastrup@gmail.com. Skriv Tirsbæk i vedr. linjen på mailen.

Betaling af spisning og evt. kaffe og kringle skal ske senest den 1. september af hensyn til restauratørens planlægning og indkøb. Du kan Mobil Pay på tlf.: 6092-0439.

Om Tirsbæk Gods har Michael Rastrup Smith oplyst følgende:
”I 1912 købte H.N. Andersen det smukke gods Tirsbæk ved Vejle som bryllupsgave til sin datter Adda, der var født i Thailand. Der er gået godt et århundrede. Men slottet bebos stadig af H.N. Andersens familie, faktisk af hele tre generationer Andersen.

H.N. Andersens tipoldebarn Hans Henrik Algreen-Ussing er i dag ejer af Tirsbæk, og med sin hustru Marianne gør de sammen en mega indsats for at passe på arven. Slottet bær præg af, at det er ØK folk, der har boet her i mere end hundrede år. Der er masser af Asien i stuerne, Andersens hvide elefanter og malerier af de gamle ØK skibe, etc.

Man ser H.N. Andersen for sig mange steder inde bag murene. Og vi ved jo om etatsråden, at han var en alvorlig, brysk og myndig mand. Hans tipoldebarn Hans Henrik har etatsrådens style, men han er ikke brysk, men en hyggelig mand i kedeldragt, der står tidligt op om morgenen og vasker landbrugsmaskiner, kører dem dagen igennem, og pakker sammen sent på dagen.”

Se video link om invitationen: https://youtu.be/ZIfL9PW5LWU

Fra Aarhus til Hamborg med ØK’s Fionia

Fionia ved kajOverstyrmand MaagaardMaskinchef Killerich

SØS ligger stadig “på reden” og afventer Coronafrit vejr til en ny sæson. Men indtil da’, skal I ikke mangle lidt nostalgisk ØK-historie fra 1986.

Med Maritime Danmarks nyhedsbrev, kan vi alle få en tur med ØK’s FIONIA og blandt andet møde en havnelods i Aarhus. På FIONIA møder vi Kaptajn Jørgen Lundegaard. Overstyrmand Søren Maagaard. Maskinchef Jacob Killerich. Hovmester Preben Thomsen samt matros Freddy Aastrøm. Nyhedsbrevet henviser til TV-Provinsafdelingen, der har lavet en udsendelse om ØK’s engagement i Vest-Afrika og vi får lov at være med på Fionias rejse fra Aarhus til Hamborg. Følg Link: https://maritimedanmark.dk/?Id=45292

Karl Nøhr fra Aarhus Søfarts Museum har flg. kommentarer til filmen: ”Fin film. Skipperen, Jørgen Lundegaard sejlede jeg sammen med om bord på ØK’s M/S BOGOTA på rejse til Australien i 1961-62. Dengang var han 3. styrmand. Aarhus havnelods ved FIONIAs afgang fra Aarhus Havn (i filmen) var salig Claus Jørgen Olesen. Maskinchefen Kiilerich var her fra Aarhus. Derfor adopterede hans datters skole FIONIA. Det har vi helt sikkert avisudklip, der fortæller mere om.”

Knud Sehested fra SØS har flg. erindring ift. filmen: ”Lundegaard var kaptajn på M/S BEIRA i 1975, hvor jeg var overstyrmand og Killerich var maskinchef på M/S BORINGA, hvor jeg var kaptajn 1985 og et par år frem. Maagaard er nok den overstyrmand, som jeg har haft flest rejser med som kaptajn. Lundegaard boede i Funder, mens vi sejlede sammen, han fortalte, at hans hustru havde svært ved at finde sig tilrette nogen steder, og kunne finde på at flytte bolig, mens han var ude og sejle.

Når der “blæser nye vinde” på Coronaområdet, vil vi lette anker og forsøge at genoptage samtalerne om livet til SØS, herunder de udsatte foredrag om Krigssejlerne og Messedrengene i ØK.

Julekort 2020 fra Silkeborg ØK Skibsklub

Reden ved Aden YemenReden ved Manila

SØS ligger for tiden “på reden” og afventer Coronafrit vejr til en ny sæson.

På baggrund af de nye Covid-19 tiltag, der rækker frem til 1. marts 2021, er vi nødsaget til at ligge stille og afvente, at nærmere instruks indløber. Kravet om, at vi højst må forsamles 10 personer, at vi bør udgå at mødes med nye personer samt, at vi bør holde møderne så korte som muligt, forhindrer os i at stikke til SØS.

Alle søkyndige i klubben er derfor sendt på landlov indtil smittesituationen er ændret i en mere positiv retning og de iværksatte Covid-19 restriktioner er ophævet. – Når Mette vil 🙂

Når der “blæser nye vinde” på Coronaområdet, vil vi lette anker og forsøge at genoptage samtalerne om livet til SØS, herunder de udsatte foredrag om Krigssejlerne og Messedrengene i ØK.

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Efterårets program 2020

Hermed offentliggøres efterårets program 2020 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af to foredrag. Herudover vil der blive informeret om andre søfartsrelaterede begivenheder i regionen. Senere vil der komme en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Gustav V Schmidt BSK (2)Mindetavlen

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19.00
Foredrag med tidligere maskinchef Gustav Schmidt Hansen: ”Krigssejlerne og Mindetavlen”. En fortælling om de danske krigssejlere under Anden Verdenskrig, herunder de 195 maskinofficerer, der mistede livet på havet.

Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg. (Sal D. Max 26 personer)

Jørgen Dam (2)

Mandag den 23. november 2020 kl. 19.00
Foredrag med tidligere messedreng i ØK Jørgen Dam: ”Brudstykker af en messedrengs dagbog – Erindringer om en tur til Østen med M/S Sargodha – 1957”. En beretning om Jørgens ”dannelsesrejse” med plukvise, lokale nedslag fra sejlturen fra København til Kobe t/r.

Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg. (Sal D. Max 26 personer)

Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Forårets program 2020

Hermed offentliggøres forårets program 2020 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af en fortælleaften og et foredrag. Herudover vil der blive informeret om andre søfartsrelaterede begivenheder i regionen. Senere vil der komme en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Torben Søderberg image0 (1)Træ Lothair Sydafrika (2)Indonesien Maling

Mandag den 10. februar 2020 kl. 19.00
Fortælleaften med tidligere filialbestyrer i ØK Torben Søderberg: ”Om livet som ansat 44 år i ØK – på land”. En beretning om arbejdet som tidligere ansat i ØK og udstationeret som leder og filialbestyrer i Afrika, Indien, Japan samt i Europa.
Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg.

Gustav V Schmidt BSKMindetavlen

Mandag den 20. april 2020 kl. 19.00
Foredrag med tidligere maskinchef Gustav Schmidt Hansen: ”Krigssejlerne og Mindetavlen”. En fortælling om de danske krigssejlere under Anden Verdenskrig, herunder de 195 maskinofficerer, der mistede livet på havet.
Sted: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 6, 8600 Silkeborg.

Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Efterårs program 2019

Hermed udsendes efterårets program 2019 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af to interessante foredrag samt information om ”Ad hoc” arrangementer. Senere vil du få en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Kaare-Kristensenforedrag-1-180x180

Mandag den 23. september kl. 19.00
Foredrag med tidligere folkeskolelærer og ØK-sejler Kaare Kristensen: ”Hvad lavede I egentligt ombord? Om livet til søs i 1960’erne”. Fortællinger om arbejdslivet i DFDS og i ØK.
Sted: Medborgerhuset, Bindslev Plads 6, 8600 Silkeborg.

Ole Sonne bskAntikkens lægevidenskab

Mandag den 4. november kl. 19.00
Foredrag med tidligere lektor i fysiologi ved Aarhus Universitet, dr. med. Ole Sonne: ”Sygdomme hos søfarende i historisk perspektiv”. Smitte, fald, traumer m.m.
Sted: Medborgerhuset, Bindslev Plads 6, 8600 Silkeborg.

Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

Efteråret 2019
”Ad hoc” tilbud baseret på relevante forslag fra andre søfartsrelaterede organisationer og foreninger i Danmark. Information sendes til medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

SØS – Silkeborg ØK Skibsklub – SØS
Forårets program 2019

Hermed udsendes forårets program 2019 for Silkeborg ØK Skibsklub. Programmet består af to interessante foredrag samt en sejltur. Senere vil der komme en mere uddybende beskrivelse af de enkelte arrangementer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Forside En streg i vandet

Onsdag den 30. januar kl. 19.00
Foredrag med tidligere højskolelærer og dramatiker Henning Pedersen: ”En streg i vandet – 11 fantastiske fortællinger +1”. Skibsskrøner og søfartserindringer bl. a. fra forfatterens tid i ØK.
Sted: Medborgerhuset, Bindslev Plads 6, 8600 Silkeborg.

Maersk Containerskib

Onsdag den 3. april kl. 19.00
Foredrag med tidligere kaptajn i Mærsk Søren Maagaard: ”Strejftog i containerfarten før og nu”. En beretning om udviklingen af containerskibene fra 1971 og til i dag.
Sted: Medborgerhuset, Bindslev Plads 6, 8600 Silkeborg.
Til de to foredrag er der gratis adgang for medlemmer af SØS og Aarhus Søhistoriske Selskab.

Hjejlen

Søndag den 26. maj kl. 11.00 (Mødetid kl. 10.30)
Sejltur med Hjejlen på Silkeborgsøerne. Turen går til Svejbæk og retur til Silkeborg.
Sted: Hjejlen Selskabet, Sejsvej 2, 8600 Silkeborg.
Pris og tilmelding: 160,- kr. NB Deltagerne booker selv de ønskede pladser: Opgiv navn og anfør ”SØS” på: http://www.hjejlen.com. Yderligere information forventes udsendt medio april.

For oplysning om arrangementerne:
Kontakt Ole Toft tlf.: 27 20 81 34 eller Poul Grosen Rasmussen tlf.: 30 53 86 43

Med højagtelse og på Silkeborg ØK Skibsklubs vegne.
Annette Lindberg, Knud Sehested, Ole Toft og Poul Grosen Rasmussen.

Siden er opdateret den: 05.02.2023