Udbytte Seniorer

Udbytte af introforløb/ workshop
Forløbet kan lette din overgang fra et organiseret og styret arbejdsliv til et frit og åbent seniorliv. Introforløbet kan give dig et økonomisk overblik, afklaring af egne værdier og fremtidsønsker samt tilbud om forskellige seniorveje. Du vil opnå et mere afklaret billede af situationen efter arbejdslivet samt få muligheden for at tage det første konkrete skridt/ udarbejde den første plan for din egen seniorvej.
Til støtte for det videre arbejde får du udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt mulighed for at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.

Udbytte af modulforløb
De enkelte modulforløb kan hjælpe dig frem mod: Et nyt arbejde eller egen virksomhed. Et frivilligt job eller et kreativt projekt. Et sundere helbred eller en meningsfuld omsorgsopgave. Modulerne kan lette din overgang fra arbejdsliv til seniorliv. Du vil kunne opnå et mere afklaret billede af situationen efter arbejdslivet samt få muligheden for at udarbejde den første konkrete plan for egen seniorvej.
Til støtte for det videre arbejde får du udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt mulighed for at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.

Udbytte af netværksdeltagelse
Etablering og brug af netværk kan lette din overgang fra arbejdsliv til seniorliv og give dig et mere afklaret billede af situationen efter arbejdslivet. Det understøttende netværk kan styrke dig og inspirere til dine første konkrete skridt på egen seniorvej.
Til inspiration for det videre arbejde får du udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt opfordring til at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.

Udbytte af sparring
Deltagelse i sparringssamtaler kan lette din overgang fra arbejdsliv til seniorliv. Herunder kan du opnå et mere afklaret billede af egne ressourcer, drømme, udviklings- og handlemuligheder.
Til inspiration for det videre arbejde får du udleveret aktuelle artikler, oversigt over relevant litteratur, relevante hjemmesider samt opfordring til at følge en Blog med nyheder om job, frivilligt arbejde, netværk mm.