Opfølgningstilbud

Tilbudsviften
Skal du til højre eller til venstre? De forskellige moduler kan hjælpe dig med dette valg
Opfølgningsmoduler: (Det første seniorjob/ den første senioraktivitet)

Målgruppe: Personer over 57 år.
Ledige dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere samt ansatte, der overvejer at forlade arbejdsmarkedet.

Antal deltagere: Max. 25 deltagere pr hold.

Varighed: 2 gange 1 time plus pause på ½ time.

Indhold: Oplæg om seniorernes udfordringer, muligheder og overvejelser. Oversigt og gennemgang af en eller flere af de seks forskellige seniorveje. Afklaring af egne værdier og fremtidsønsker. Beslutning om første skridt på egen seniorvej.

Undervisningsform: Oplæg, selvstændigt arbejde, dialoggrupper, plenum og opsamling/ evt. aftale om det videre forløb.

Underviser: Der vil udover oplægsholder være mulighed for at trække på en gæstelærer med specielle kompetencer (fx med viden om Iværksætteri).

Forudsætninger: Det forudsættes, at arrangør stiller lokale og teknisk udstyr til rådighed (fotokopimaskine, PC, storskærm eller tilsvarende), samt at evt. fortæring afholdes af arrangør.

Klik på link for at se eksempel på indhold af de forskellige moduler: https://seniorvejen.com/eksempel-pa-indhold-af-modulforlob/