Aforismer og stikord

Dette er mit ordværksted, hvor jeg vil forsøge at blive klogere på mig selv.

Her vil jeg forsøge at bruge ordene til at spejle det, der betyder noget i tilværelsen og som giver mit liv mening.

Inspirationen er hentet fra Ole Fogh Kirkebys bog “Ordet er sjælens spejl”.

Jeg begynder med nogle begreber, der danner en ramme for mit forsøgs- og værkstedsarbejde:

Livskonturer, silhuetter, skygger og spejlinger.

Juli 2021. Om skæbne og dannelse

Gensyn med stedet for en skæbnesvanger agterudsejling i Vancouver

Livet set i bagklogskabens klare lys kan give overraskende indsigter. I 1965 var jeg ude at sejle med ØK’s skib M/S Pretoria, hvor turen gik til USA og Canada med Vancouver som endestation – og rigtig langt væk hjemmefra.

I Vancouver var jeg så uheldig at opleve en af søfolkenes værste hændelser: At komme tilbage til kajen, hvor skibet skulle ligge – og så var skibet sejlet! Jeg var blevet agterudsejlet.

En behjælpelig person fra rederiet stod klar til at hjælpe mig ombord igen. Under stor opmærksomhed fra skibets personale og passagerer kunne jeg 5-6 timer senere kravle ombord af skibslejderen – til en ventende “skideballe” hos kaptajnen.

En skideballe der blev mildnet af, at jeg nu var sikkert ombord og uden risiko for, hvad en stranding i et fremmed land kunne føre til. 50 år efter denne hændelse var jeg igen i Vancouver og genså den kaj, som jeg var blevet efterladt på.

Hvilke spor og mærker har denne hændelse givet mig senere i livet?
Om denne – og andre af livets hændelse – har jeg begået en række aforismer med overskriften: Om skæbne og dannelse.

Hvis du vil læse mere om mine oplevelser til søs, kan du finde nogle af mine erindringer h her:
https://bit.ly/3qqdE1q

Om håb
Et ønske og en tro på mirakler er et passivt håb.
En vilje og en forestilling om forandring er et aktivt håb.
Et valg og en handling er et realistisk håb.

Om holdning
Er dine værdier og dine handlinger uforenelige, er du en hykler.
Er dine værdier bindende for alles handlinger, er du en fanatiker.
Er dine værdier i overensstemmelse med dine handlinger, er du et dydigt menneske.

Om forandring
Det begynder med en dråbe.
Det fortsætter med en strøm.
Det øges med en bølge.
Det slutter med et hav af nye muligheder.

Om etik
Den etiske fordring er tavs.
Du bør bruge din magt over den anden til den andens bedste.
Du må selv finde ud af, hvad der er til den andens bedste.
Du kan finde svaret i tiden og i væren.

Om skæbne
Er det mig, der har heldet eller er det heldet, der har mig?
Er det mig, der er født under er heldig stjerne eller er det stjernen, der er heldig?
Er det mig, der spiller spillet eller er det spillet, det spiller mig?

Om pligt og lyst
Du kan gøre pligten til din lyst.
Ved at spejle dig i dine værdier.
Og forsøge at omsætte dem til handling.

Om sansning
Med sansen får vi sans for verden.
Med sansning af naturen får vi energi til at leve.
Med sansen mærker vi, at der er andet og andre end os selv på færde.

Om tilværelsen
Der er ingen fugle uden en himmel.
Der er ingen fisk uden et hav.
Der er ingen mennesker uden en natur – der rækker ud over dem.
Der er ikke et intet uden en væren.

Om skab
Livskab fordrer klogskab.
Kløgtskab er bedre end bagklogskab.
Et godt værtskab giver venskab.

Dårskab kan føre til fjendskab.
Moderskab kræver fadderskab.
Slægtskab kan være et grevskab.

Troskab forhindrer ondskab.
Landskab skjuler vildskab.
Bogskab er åndens klædeskab.

Om dannelse
I erindringen gemmes vores livsmærker.
Med glemsel lutres vores fortid.
I hukommelsen formes vores fremtid.
Med viden udvikles vores karakter.
I erfaringen dannes vores jeg.

Juni 2021. Om forundring og håb

Hvad vil dagen bringe for disse to personer fra Kolkata i Indien?

Hver dag åbner livet sig for dig og tilbyder en ny mulighed. Man kan forundres over, at vi får dette tilbud. Hvad vil dagen bringe? Glæde eller sorg? Frygt eller håb? Herom har jeg begået et par aforismer:

Om forundring
Hvorfor er der noget og ikke et intet?
Hvorfor er livet til og ikke fraværende?
Hvorfor skal vi leve og for hvad?

Om sansning
Du kan føle verdens under.
Du kan smage jordens frugter.
Du kan dufte livets alvor.

Om liv og udvikling
At spire og at gro.
At vågne og folde sig ud.
At tø og løbe frit.

Om en ny dag
En ny dag kan true.
En ny dag kan friste.
En ny dag kan være.

Om fremtiden
Du kan lytte til varsler.
Du kan kikke på lysninger.
Du kan tro på håbet.

Om glæder og sorger
Et liv kan fyldes med lys og glæde.
Et liv kan tømmes med mørke og sorg.
Et liv må leves med mod og håb.

Om livsmestring
Med fornuften kan du opdage det gode liv.
Med modet kan du afprøve livets muligheder.
Med viljen kan du søge din egen vej i livet.

Om at blive sig selv
Selvindsigt kan give selvværd.
Selvværd kan give livsfylde.
Livsfylde kan give selvforglemmelse.

Om nærvær og fravær
Nærvær giver fylde i mødet.
Fravær givet afstand til mødet.
Samvær giver kontakt under mødet.

Om at huske og glemme
I søvnen glemmes det unyttige.
I søvnen vaskes hjerne ren.
I søvnen huskes livets stjernestunder.

Papirklip af menneskekroppe i bevægelse gennem tilværelsen

Maj 2021. Om nyttige legemsdele.

Man tænker sjældent på dem, men er de der ikke eller virker de ikke, så opdages det straks. Hvad er det? Legemsdelene! Herom har jeg begået et par aforismer.

Om hovedet.
Hovedløse handlinger holder ikke i længden.
Kast dig ikke hovedkulds ud i livets strøm.
Med hovedet på sømmet er du tættere på målet.

Om hjernen.
En god søvn vasker hjernen klar.
En klar hjerne giver ro i sindet.
Ro i sindet gavner hjernen.

Om øjet.
Med øjet får du blik for livets muligheder.
Et øjeblik er nok til at træffe det rette valg.
Hold øje med øjeblikket, før at det er forbi.

Om hjertet.
Et hjerte kan banke for en højere sag,
men også give uro i kroppen.
Lyt til dit hjerte og følg dets puls.
To hjerter der banker i takt er i slag.

Om maven.
Mavefornemmelser varsler fremtiden.
Maven er din tredje hjerne.
Vejen til hjertet går gennem maven.

Om tarmen.
I tarmene fordøjer du livets måltid.
I tarmene omsættes stof til liv.
I tarmene ender hvad du har indtaget.

Om armen.
Med armen strakt kan du række langt.
Med armen bøjet kan du beskytte dig.
Med armen foldet ud kan du åbne dig.

Om hånden.
Med hånden kan du håndtere livets hændelser.
Med håndelag kan du forme håndens arbejde.
Med tanken kan du skabe håndgribelige historier.

Om benet.
Med benet foran dig er du godt på vej.
Med gode ben kan du strække ud.
Et benspænd kan gi dig et nødvendigt stop.

Om foden.
Med foden i døre holder du vejen åben.
Med foden på jorden har du fast grund under dig.
Med foden foran dig er du godt på vej.

Maorierne udtrykker deres følelser med både krop og sjæl

April 2021. Om følelser, vækst og styring.

Følelserne har det med at følge deres egne veje. De kommer pludselig af sig selv. Det er ikke altid, at de er til at forstå. Men de sætter gang i både krop og sind. Her er et par aforismer om dem:

Om følelsen
Kritikløs uden selvreflektion?
Utilgængelig som førsocial livskraft?
Som råstof, der kan bearbejdes og kultiveres?

Om angsten
Vi kan flygte for at komme væk.
Vi kan kæmpe for at stå imod.
Vi kan tåle for at være i den.

Om glæden
Den varmer i brystet.
Den banker i hjertet.
Den løber i øjet.

Om vreden
Overhørt og udgrænset.
Misforstået og krænket.
Udvejsløs situation.

Om kærligheden
At være der for den anden.
At være et med den anden.
At være åben for den anden.

Om væksten
Mental vækst skaber åbninger i sindet.
Materiel vækst skaber mangel i verden.
Ligevægt skaber basis for et forsat liv i universet.

Om styringen
Indre styring gir dig kontrol –
over dine tanker og handlinger.
Ydre styring gir dig justering –
af dine handlingers konsekvenser.
Sam-styring gir dig retning –
på dit liv og din indflydelse på omverdenen.

Om hånden
Håndterbar hænder.
Håndelag i hånden.
Håndværk i hændelsen.
Håndgribelig historie.
Håndterlig hemmelighed.

Om magten
Aktiv aktivisme.
Aktiv passivisme.
Passiv aktivisme.
Passiv passivisme.

Om døden
Når døden er, så er jeg ikke.
Når jeg er, så er døden ikke.
Når døden er og jeg er,
så er døden intet og jeg er alt.

I Varanasi ender livet i Krematoriet eller på bålet

Marts 2021. Om liv og død og det imellem.

Fødslen og døden er rammen om det menneskelige liv. Der foregår mange forunderlige ting og hændelser i denne livlige fase. Om dette fænomen har jeg formuleret et par aforismer:

Om livet og døden.
Hvad er livet?
Et pust i sivet.
Hvad et døden?
Et gok i nøden.

Om at løbe og at gå.
Når du løber tager du tid.
Resultat og mål.
Tankestyring og kontrol.
Kroppen gisper luft.
Tidens løb forkorter nuet.
Stress og jag fordærver livet.

Når du vandrer får du tid.
Med løssluppenhed.
Tankeløs og koblet af.
Sindet lades op.
Tidens fylde nu forlænges.
Ro og sindighed gir livet.

Om at gå længe nok.
Når man haster rask af sted,
bliver man ofte åndeløs.
Bliver ved at gå og gå.
Ja, så går det nok engang.

Om at være til.
At lære og at være.
Er livets skjulte kant.
At gå i stå og gå i gang.
Kan være livets variant.

Om forandring.
En forandring byder nyt.
Måske en ny begyndelse?
Hvad mon det er, det ved vi ej.
Det bliver sikkert ej som før!

Vor mulighed for gode valg.
Med åbenhed for sagen.
Den mulighed forandres ej.
Hvis vi vores chancer mestrer.

Om øjeblikket.
Et nu og så forbi.
Et da og så forgangen.
Et komme her om lidt.

Om alder.
Den begynder med begyndelsen.
Den fortsætter med fortsættelsen.
Den slutter med slutningen

Om nærværets utopi.
Hvad nu hvis, jeg får valget?
Får muligheden?
Får chancen?
Og tvivlen stadig nager i mig?

Om tid og bevægelse.
Jo hurtigere vi bevæger os,
jo hurtigere spilder vi tiden.

Om ånd og liv.
Det begynder med en indånding.
Det fortsætter med et langt åndedrag.
Det slutter med en udånding.

Opdateret den 30 juli 2021